Wednesday, December 30, 2015

งานส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์ 2016

งานส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์ ณ แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เวลา 15.00 – 24.00 น. ณ บริเวณแหลมพรหมเทพ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
กิจกรรม:
– ส่งมอบความสุข ความสนุกและความประทับใจ เชิญนักท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนส่งตะวันในช่วงพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า ณ ตะวันตกสุดของประเทศไทย และร่วมกันเคาท์ดาวน์ ณ แหลมพรหมเทพ
– ชมนิทรรศการภาพวาด ภาพถ่ายภูเก็ต และภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้โดยศิลปิน AEC
– เพลินเพลงจากวงดนตรีประเภทเครื่องสาย ดีด สี ตี เป่า ตามจุดต่างๆ บริเวณแหลมพรหมเทพและการแสดงดนตรี
จากนักร้องของคณะวงดุริยางค์
– ชมการแสดงดนตรีจากนักร้อง นักแสดงมากมาย
– ร่วมกิจกรรมถ่ายภาพเพื่อทำโปสการ์ดส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่
– การออกร้าน และจำหน่ายอาหารพื้นเมือง
– ชมการถ่ายทอดสดกิจกรรม “ส่งตะวันและภูเก็ตเคาท์ดาวน์” และสื่อออนไลน์

No comments:

Post a Comment